Mobilní podlahy Ecotile

Mobilní podlahy Ecotile vám nabízí možnost vybrat si konkrétní typ podlah podle typu použití, prostředí a samozřejmě podle toho, jaké vlastnosti má mobilní podlaha splňovat.

Ecotile dlaždice s otevřeným spojem 500 x 500 x 7 mm a 500 x 500 x 10 mmEcotile dlaždice se skrytým spojem 500 x 500 x 6 mmEcotile ESD a antistatické dlaždice 500 x 500 x 7 mm

(DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Na povrchu dlaždic mohou být vlákna z nerezové oceli, která zajišťují optimální ochranu před elektrostatickým výbojem.)


 
Ecotile dekorativní dlaždice s otevřeným spojem 457,2 x 457,2 x 5 mm

(DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Na povrchu dlaždic mohou být vlákna z nerezové oceli, která zajišťují optimální ochranu před elektrostatickým výbojem.)


 
Dlaždice Ecotile 500/6 se skrytým spojem pro volné kladení

Dlaždice Ecotile 500/6 mají skrytý spoj a tvoří spáry se zkosenými okraji, díky kterým vzniká vzhled podobný tradičním dlaždicím z PVC. Vlastnosti jsou téměř totožné jako u Ecotile 500/7, tyto dlaždice však byly navrženy jako alternativa pro zákazníky, kteří nechtějí variantu s otevřeným spojem. Toto provedení nabízí lepší ochranu před vniknutím vody a je proto oblíbenější v přípravnách pokrmů, v obchodech, laboratořích atd. Podlahové dlaždice se zámkem Ecotile 500/6 jsou odolné, flexibilní a moderní podlahové řešení. Dlaždice Ecotile 500/6 jsou k dispozici ve čtyřech texturách povrchu a v celé škále barev. Dlaždice mají zkosený skrytý spoj, který vytváří hladký a elegantní vzhled podlahy. Dlaždice Ecotile 500/6 je možné instalovat bez nutnosti použití parozábrany, štěrku nebo lepidla, což významně snižuje emise těkavých organických sloučenin, dobu instalace a náklady.

Dlaždice Ecotile 500/6 se používají v obchodech, dílnách, školách a kancelářích. Poskytují dobrou tepelnou a akustickou izolaci 46 dB, snadno se čistí a udržují.

Originální dlaždice Ecotile 500/7 se zámkem pro volné kladení

Dlaždice Ecotile 500/7 jsou originální podlahové dlaždice se zámkem pro volné kladení. Jsou 7 mm silné a mají otevřený rybinový spoj. Dlaždice Ecotile 500/7 odolají vysokému bodovému zatížení, nárazům a vibracím, díky čemuž jsou vhodné pro převážnou většinu aplikací. Jsou ideální do míst s intenzivním provozem strojů včetně vysokozdvižných vozíků (orientačně do 3,5 tun nezatížené hmotnosti). Dlaždice Ecotile 500/7 je světová jednička mezi podlahovými dlaždicemi se zámkem vyrobená z odolného 100%recyklovatelného PVC. Dlaždice Ecotile je možné instalovat bez nutnosti použití parozábrany, štěrku nebo lepidla, což významně snižuje emise těkavých organických sloučenin, dobu instalace a náklady. Dlaždice se vyrábějí ve dvou úrovních tvrdosti vhodných pro různé aplikace, od měkkých dlaždic pro školy a obchody (viz S500/7) po tvrdé dlaždice ideální pro továrny a sklady.

Extrémně odolné podlahové dlaždice Ecotile 500/10

Dlaždice Ecotile 500/10 se používají pro opravu a ochranu namáhaných skladových a továrních podlah, v místech, kde je doba přístupu omezená. Dlaždice tloušťky 10 mm se doporučují do míst, kde se používají těžší vysokozdvižné vozíky, systémové vozíky nebo těžká nákladní vozidla. Dlaždice Ecotile 500/10 se také velice osvědčily v leteckých hangárech a na podlahách hasičských stanic.

Tyto extrémně odolné podlahové dlaždice se zámkem jsou výjimečně houževnaté, odolné nárazu, těžkým nákladům a intenzivnímu provozu.

Dlaždice Ecotile 500/10 je možné použít téměř všude a jsou vhodnou volbou všude tam, kde si nejste jisti hmotností břemen, která budou po podlaze přepravována, nebo mírou namáhání či nárazů, kterým bude podlaha vystavena.

Elektrostaticky vodivé/disipativní podlahové dlaždice 500/7/ESD

Dlaždice Ecotile 500/7/ESD je možné použít jako primární uzemnění. Elektrostatická vodivost je tohoto typu dlaždic zaručena po celou dobu životnosti. Elektrostaticky disipativní (ESD / EPA) podlahové dlaždice se zámkem jsou ideální pro továrny vyrábějící elektroniku a telekomunikační techniku, dále pro serverovny, výrobní závody např. v oblasti farmaceutického a petrochemického průmyslu, výrobu nátěrových hmot a některé potravinářské provozy, kde existuje riziko exploze prachu (cukr, moučný prach atd.)

Vlastnosti a výsledky zkoušek dlaždice Ecotile 500/7/ESD:

• povrchová rezistivita: 2,2 x 104Ω až 3 x 106Ω
• odpor uzemnění: 2,9 x 104Ω až 5,7 x 105Ω
• elektrostatická tendence:< 10 V / <2,0 kV
• rozpad statického náboje při vlhkosti 15%: 0,01 s

Výsledky testů zaručují, že Ecotile 500/7/ESD splňuje britskou normu BS EN 61340-5-1:2001a IEC 61340.

Antistatické podlahové dlaždice 502/7/AS


Ecotile 502/7/AS jsou antistatické podlahové dlaždice s povrchovým odporem od 3,0 x 109Ω do 3,4 x 1011Ω. Na těchto úrovních nebude podlahovina generovat statickou elektřinu, ale také nebude odvádět jakýkoli skrytý náboj. Dlaždice Ecotile 502/7/AS jsou vhodné do míst, kde je vysoké riziko elektrostatického poškození součástí.

Dekorativní podlahové dlaždice e500/5 se zámkem pro volné kladení

Podlahové dlaždice se zámkem Ecotile e500/5 jsou odolným, přizpůsobivým a moderním řešením pro vaši podlahu. Systém Ecotile e500/5 nevyžaduje lepení a lze jej instalovat přes stávající tvrdé podlahy. Tento výrobek je skvělý pro přístupné podlahy, má patentovanou protiskluzovou rubovou část a zaručuje rychlou instalaci. Dlaždice lze přemístit a znovu použít. Dlaždice Ecotile e500/5 se vyrábějí s 50% obsahem recyklovaného materiálu a jsou 100% znovu použitelné.

Systém Ecotile e500/5 tvoří vysoce kvalitní, rozměrově stálé dlaždice z heterogenního vinylu, které byly specificky navrženy pro volné kladení. Jsou ideální pro použití při renovacích, na přístupové rampy nebo pro jakýkoli projekt, kde je zapotřebí rychlá instalace. Díky nášlapné vrstvě o síle 0,7 mm a podkladové vrstvě ze směsi skelných vláken nabízí Ecotile e500/5 pevnost, odolnost a vynikající vlastnosti.

Rozměry dlaždic Ecotile e500/5: tloušťka 5 mm x 457,2 mm x 457,2 mm / velikost balení: 10 dlaždic = 2 m²

Dlaždice Ecotile e500/5 se používají v obchodech, školách, v lehkém průmyslu a v kancelářích v celé Evropě. Jsou navrženy tak, aby odolaly velkému pohybu lidí, palet a vozíků, a poskytují dobrou tepelnou a akustickou izolaci (46 dB) a vynikající odolnost nárazu a vibracím.

Technické a environmentální informace

Normy a akreditace – splňuje a převyšuje požadavky normy BS EN 685:1996 (Pružné a homogenní a heterogenní PVC podlahové krytiny), BBA 96/3229/3 (Laminátové podlahoviny) a BS EN 649:1997 (Pružné podlahové krytiny).

Náklady životního cyklu - Ecotile je volně kladený systém, takže v případě poškození nebo nadměrného opotřebení lze jednotlivé dlaždice vyjmout a vyměnit, což významně zvyšuje životnost podlahoviny a snižuje náklady životního cyklu.

Ekologie - Ecotile je 100% recyklovatelný, na konci životnosti lze dlaždice granulovat a znovu použít při výrobě nové podlahy. Většina podlahových krytin má pouze omezenou životnost z důvodu opotřebení nebo proto, že si uživatel budovy přeje renovovat či změnit vzhled budovy.

Většina podlahového odpadu skončí na skládkách, protože podlahovou krytinu nelze po přilepení k podkladu znovu použít.

Dlaždice Ecotile lze nejen recyklovat, ale navíc je velká poptávka i po použitých dlaždicích.

Předpokládaná životnost - 25 let a více

Obsah těkavých organických složek – stopové množství těkavých látek z modifikátorů a přísad, které nejsou na bázi PVC. Významně nižší úrovně těkavých organických složek než u podlahových systémů na bázi pryskyřic nebo běžných podlahových krytin lepených lepidlem.

Systém Ecotile neobsahuje formaldehyd a má hodnocení třídy E1.

Zvuková absorpce – lze dosáhnout redukce hluku až o 46 dB.

Tvrdost - norma ISO 868 – Ecotile 6 mm, 7 mm a 10 mm – tvrdost Shore A 89-92 / Ecotilecomfort má tvrdost Shore 76.

Odolnost proti skluzu / protiskluzové vlastnosti:
EN 14041:2004 – splňuje – průměrné hodnoty dynamického koeficientu tření přes 0,6.
DIN 51130:2004 - hodnocení R10 – vhodné pro místa, kde je zvýšené riziko uklouznutí z důvodu výskytu maziv, mastné vody atd.
EN 13893:2002 – dynamický koeficient tření průměrně 0,75.Povrch EN14041:2004 – dynamický koeficient tření DIN 51130 – Stanovení protiskluznosti
profilovaná kolečka ≥0,56 R10
hladká ≥0,67 R10
žebírková ≥0,52 R9
břidlice ≥0,65 R10

Všechny testy provedla společnost Building Technology Group, BRE Garston. Protokoly o zkoušce jsou k dispozici.

Požární odolnost - nepodporuje hoření, šíření plamene Třída 1 (při zkoušení podle normy BS 476: část 7 / DIN 13501: 2004 - Bfl-S1)

Otěr - skupina T (< 0,1 mm /100 ot.) (EN 660-2 / EN13845).

Mechanická odolnost - 17 N/mm2 podle normy DIN 53516.

Stanovení délky, pravoúhlosti a přímosti - BS EN 428:1993 - <0,13% / max. 0,5 mm

Tloušťka - BS EN 428 – 6,03 až 9,24 mm +/- 0,15 mm.

Stanovení odolnosti vůči bodovému zatížení - BS EN 433:1994 - <0,1mm / Rozměrová stabilita - BS EN 434:1994 – Maximální změna rozměru <0,1% / Pevnost v tlaku - ISO 6721-1:1994, ISO 6721-2:1994, ISO 6721-6:1996: 520 kg/cm²

Rozměrová stabilita - BS EN 434:1994 – maximální změna rozměru <0,1%.

Pevnost v tlaku - ISO 6721-1:1994, ISO 6721-2:1994, ISO 6721-6:1996: 520 kg/cm².

Chemická odolnost - Dobrá odolnost vůči většině běžně používaných chemikálií. Dlaždice Ecotile nabízí dobrý krátkodobý až střednědobý odpor, ale stejně jako u většiny materiálů může dlouhodobá expozice způsobit poškození elastomeru, stability dlaždice a barvy. V případě rozlití doporučujeme dlaždice co nejdříve očistit a případně vyjmout pro odstranění chemické látky, která pod ně mohla proniknout.

EN 13529 – Běžné kyseliny, oleje a plynový olej – Bez poškození / Rozpouštědla - Není odolné vůči dlouhodobému kontaktu.

Stálobarevnost / Odolnost proti přirozenému světlu: EN 20105-B021 - 5 (bez poškození).

Čištění – každodenní čištění – použijte kotoučový stroj na čištění podlah nebo vlhký mop.

Elektrické vlastnosti - Ecotile Standard: povrchová rezistivita: 1011 až 1014 Ω / Ecotile ESD: povrchová rezistivita: 3 x 106Ω až 2,2 x 104Ω /

Odpor uzemnění: 5,7 x 105Ω až 2,9 x 104Ω / Ecotile Anti-static: povrchová rezistivita: 3 x 109Ω až 2,2 x 1011Ω.

Mechanická odolnost – Zkoušky byly provedeny v souladu s požadavky přílohy A.1 normy BS IEC 61340-5-1:2001.

Systém Ecotile ESD splňuje doporučení uvedená v normě BS EN 61340 5-1:2001 pro podlahy určené pro primární uzemnění.

Odolnost vůči horkým předmětům / pájce - Dobrá.

Barvy RAL - Vzhledem k výrobnímu procesu nemůžeme zaručit přesnou shodu s barvami RAL, a následující přehled je proto uveden pouze jako vodítko: černá - RAL9017, světle šedá - RAL7004, tmavě šedá - 7015, tmavě modrá - RAL5013, zelená - RAL6026, červená - RAL3020, červená terakota - RAL3009, žlutá - RAL1023, světle modrá RAL5017, béžová - RAL1015.

Klasifikace použití – Kodex správné praxe BS 8203:2001 / EN 685 – třída 43.

Fotogalerie
 

Související soubory
Kontakt

3C SYSTEMS s.r.o.
Havlíčkova 1732
Beroun
266 01 Beroun město
Česká republika
IČO: 24771627
DIČ: CZ24771627

Jednatel společnosti
Ing. Gabriel Cahajla
tel.: +420 602 665 004
e-mail: cahajla@3Csystems.eu

Napište nám

Napište tento kód: 9164

Volejte(+420) 602 665 004